رتبه قبولی ارشدرتبه قبولی کارشناسی ارشدکارنامه ارشد

رتبه قبولی رشته زبان فرانسه کارشناسی ارشد سراسری ۹۸

رتبه قبولی رشته زبان فرانسه کارشناسی ارشد سراسری ۹۸
کارنامه و رتبه قبولی رشته زبان فرانسه مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 98 – 99

هر ساله پس از برگزاری کنکور کارشناسی ارشد، سازمان سنجش آموزش کشور که اجرای این آزمون را بر عهده دارد، زمانی را برای انتخاب رشته کارشناسی ارشد تعیین می کند تا داوطلبان بتوانند به انتخاب رشته و دانشگاه مورد نظر خود اقدام نمایند. از آن جایی که انتخاب رشته، فرآیندی حساس و نیاز به دارا بودن دانش و اطلاعاتی در این زمینه است، معمولا به شرکت کنندگان توصیه می شود از مشاوره انتخاب رشته ارشد استفاده نمایند. پس از اعلام نتایج، داوطلبان برای این که یک الگو در انتخاب رشته داشته باشند، از روش های مختلفی استفاده می کنند. از جمله این روش ها، بررسی نمونه کارنامه های متقاضیان پذیرفته شده در آزمون سال های پیشین می باشد. به طوری که داوطلبان با مقایسه جزئیات این کارنامه ها با رتبه و تراز کسب کرده می توانند شانس قبولی خود در رشته محلی خاص را تخمین بزنند.

بررسی کارنامه، رتبه قبولی و تراز داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد سال های گذشته می تواند برای انجام یک انتخاب رشته صحیح، بسیار کاربردی باشد.

کارنامه و رتبه قبولی رشته زبان فرانسه مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری

برای داوطلبانی که می خواهند محل قبولی دانشگاه مورد علاقه خود را پیش بینی نمایند، توصیه می گردد به بررسی دقیق جزئیات نمونه کارنامه های منتخبین کنکور ارشد سال گذشته بپردازند و سپس اقدام به استخراج کد رشته محل های مورد نظر خود از دفترچه انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد نمایند، چرا که بررسی این کارنامه ها به انتخاب رشته ای صحیح و با احتمال قبولی بیشتری می انجامد. در این مطلب، به ارائه چند نمونه کارنامه قبولی رشته زبان فرانسه در آزمون سال 98 پرداخته ایم.

رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته زبان فرانسه مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: آموزش زبان فرانسه جنسیت: مرد سهمیه: ایثارگران 25 درصد رتبه: 4
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهران دوره قبولی: روزانه تراز: 4786
نام درس درصد
زبان عمومی (فرانسه) 5
 زبان تخصصی (آموزش زبان فرانسه، زبان و ادبیات فرانسه) 9
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته زبان فرانسه مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: آموزش زبان فرانسه جنسیت:  سهمیه: ایثارگران 5 درصد رتبه: 12
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه فردوسی مشهد دوره قبولی: روزانه تراز: 5798
نام درس درصد
زبان عمومی (فرانسه) 13
 زبان تخصصی (آموزش زبان فرانسه، زبان و ادبیات فرانسه) 8
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته زبان فرانسه مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: آموزش زبان فرانسه جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 58
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید چمران اهواز دوره قبولی: روزانه تراز: 5158
نام درس درصد
زبان عمومی (فرانسه) 34
 زبان تخصصی (آموزش زبان فرانسه، زبان و ادبیات فرانسه) 43
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته زبان فرانسه مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: آموزش زبان فرانسه جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 79
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهران دوره قبولی: نوبت دوم تراز: 4999
نام درس درصد
زبان عمومی (فرانسه) 42
 زبان تخصصی (آموزش زبان فرانسه، زبان و ادبیات فرانسه) 32
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته زبان فرانسه مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: آموزش زبان فرانسه جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 97
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تبریز دوره قبولی: نوبت دوم تراز: 4876
نام درس درصد
زبان عمومی (فرانسه) 34
 زبان تخصصی (آموزش زبان فرانسه، زبان و ادبیات فرانسه) 49
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته زبان فرانسه مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: آموزش زبان فرانسه جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 101
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تبریز دوره قبولی: پردیس خودگردان تراز: 4100
نام درس درصد
زبان عمومی (فرانسه) 12
 زبان تخصصی (آموزش زبان فرانسه، زبان و ادبیات فرانسه) 19
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته زبان فرانسه مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: آموزش زبان فرانسه جنسیت: زن سهمیه: آزاد  رتبه: 169
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تبریز دوره قبولی: پردیس خودگردان تراز: 3852
نام درس درصد
زبان عمومی (فرانسه) 21
 زبان تخصصی (آموزش زبان فرانسه، زبان و ادبیات فرانسه) 19
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته زبان فرانسه مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: مترجمی زبان فرانسه جنسیت: مرد  سهمیه: ایثارگران 25 درصد رتبه: 9
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتی تهران دوره قبولی: روزانه  تراز: 4932
نام درس درصد
زبان عمومی (فرانسه) 19
 زبان تخصصی (آموزش زبان فرانسه، زبان و ادبیات فرانسه) 3
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته زبان فرانسه مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: مترجمی زبان فرانسه جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 12
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه الزهرا دوره قبولی: روزانه تراز: 8542
نام درس درصد
زبان عمومی (فرانسه) 91
 زبان تخصصی (آموزش زبان فرانسه، زبان و ادبیات فرانسه) 52
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته زبان فرانسه مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: مترجمی زبان فرانسه جنسیت: مرد سهمیه: ایثارگران 5 درصد رتبه: 15
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهران دوره قبولی: نوبت دوم تراز: 5034
نام درس درصد
زبان عمومی (فرانسه) 24
 زبان تخصصی (آموزش زبان فرانسه، زبان و ادبیات فرانسه) 12
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته زبان فرانسه مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: مترجمی زبان فرانسه جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 34
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه اصفهان دوره قبولی: روزانه تراز: 7359
نام درس درصد
زبان عمومی (فرانسه) 86
 زبان تخصصی (آموزش زبان فرانسه، زبان و ادبیات فرانسه) 43
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته زبان فرانسه مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: مترجمی زبان فرانسه جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 59
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه بوعلی سینا همدان  دوره قبولی: نوبت دوم تراز: 5298
نام درس درصد
زبان عمومی (فرانسه) 45
 زبان تخصصی (آموزش زبان فرانسه، زبان و ادبیات فرانسه) 20
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته زبان فرانسه مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: مترجمی زبان فرانسه جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 70
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه فردوسی مشهد دوره قبولی: نوبت دوم تراز: 5085
نام درس درصد
زبان عمومی (فرانسه) 40
 زبان تخصصی (آموزش زبان فرانسه، زبان و ادبیات فرانسه) 15
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته زبان فرانسه مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: مترجمی زبان فرانسه جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 121
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتی تهران دوره قبولی: پردیس خودگردان تراز: 4009
نام درس درصد
زبان عمومی (فرانسه) 28
 زبان تخصصی (آموزش زبان فرانسه، زبان و ادبیات فرانسه) 9
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته زبان فرانسه مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: مترجمی زبان فرانسه جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 130
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتی تهران دوره قبولی: پردیس خودگردان  تراز: 3998
نام درس درصد
زبان عمومی (فرانسه) 21
 زبان تخصصی (آموزش زبان فرانسه، زبان و ادبیات فرانسه) 9

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…


l

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن