سریال سیب ممنوعه قسمت 211


سریال سیب ممنوعه قسمت 211

سریال سیب ممنوعه قسمت 211 دوبله فارسی
از روی خشم به نادر بله گفتم

هالیت از حرف ییلدیز شوکه شده و در عوض نادر با خوشحالی بلند شده و ییلدیز را به اتاق خودش هدایت میکند تا با یکدیگر حرف بزنند. هالیت نیز از حرصش بیرون آمده و به اتاق خودش می رود و جلسه‌ را لغو میکند.
ییلدیز و نادر به اتاق رفته و نادر به او میگوید که برای شب برنامه بگذارند تا بیشتر صحبت کنند.
شب، ییلدیز و مادرش به همراه کایا و اندر و نادر به رستوران می روند. نادر حلقه ای از جیبش درآورده و در دست ییلدیز می اندازد. ییلدیز که از قیافه اش مشخص است که معذب شده و خوشحال نیست، یه بهانه دستشویی بلند شده و اندر نیز چه متوجه رفتار غیر طبیعی ییلدیز شده است، همراه او می رود. ییلدیز به اندر میگوید که از تصمیمش منصرف شده و نمیخواهد با نادر ازدواج کند، و تعریف میکند که بخاطر حرف شاهیکا در مورد حامله بودن لیلی عصبی شده و از روی حرصش این پیشنهاد را قبول کرده است. اندر از شنیدن خبر حاملگی لیلی شوکه شده و مطمئن است که او دروغ گفته است.
هالیت در خانه با ناراحتی نشسته و برای شام نمی رود
زهرا پنهانی ماجرای حاملگی لیلی را به لیلا میگوید و آنها فکر میکنند که هالیت بخاطر این قضیه ناراحت است.

برای ادامه کلیک کنید


l

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *