تردید: ریحان به میران خیانت کرد؟! – قسمت 42 ترکیه زبان اصلی زیرنویس چسبیده

سریال تردید یا هرجایی قسمت 42 زبان اصلی با زیرنویس چسبیده میران مچ ریحان و اصلان را گرفت ریحان به میران خیانت کرد؟! هازار واقعا محمد اصلان‌بی رو کشته!! اصلان وقتی که از پشت در کلبه حرف های عاشقانه میران و ریحان را می شنود از نشان دادن نامه به آنها منصرف می شود و… ادامه خواندن تردید: ریحان به میران خیانت کرد؟! – قسمت 42 ترکیه زبان اصلی زیرنویس چسبیده

سریال تردید قسمت 76

سریال تردید / هرجایی قسمت 76 دوبله فارسی حالا چهره واقعی پدرت رو دیدی؟ اسما که از حرف های هازار و حال  و روز ریان و میران نگران شده و خودش را مقصر می داند تصمیم می گیرد یکی از نامه هایی را که دلشاه برای هازار نوشته و از او برای فرار و نجات… ادامه خواندن سریال تردید قسمت 76

سریال تردید قسمت 49

سریال تردید / هرجایی قسمت 49 دوبله فارسی ناموس و اسمت برای من کافی نبود میران سرش را روی زانوی اسما می گذارد و می گوید: ذهن و قلبم به هم ریخته. هرکاری کردم به خاطر مادرم کردم. نمی دانم اشتباه بود یا نه. هازار گفت اگر مادرت زنده بود با این رفتارهایت هرگز تو… ادامه خواندن سریال تردید قسمت 49

سریال تردید قسمت 48

سریال تردید / هرجایی قسمت 48 دوبله فارسی تا وقتی نفس می‌کشن هنوز انتقام ما تموم نشده در عمارت شاداغلو همه در اتاق ازاد جمع شده اند. هاندان نگاهی به زهرا می کند و می گوید : به خاطر دختر اینها ببین به کجا ریدیم. هاندان به حیاط می رود و به جهان می گوید… ادامه خواندن سریال تردید قسمت 48