داستان قسمت آخر سریال زن، فصل دوم. بیماری برگشت و بهار را کشت؟ جنگ عارف و سارپ به کجا می‌رسد؟

به شما حق می دهیم که مشتاق باشید هرچه زودتر بدانید که داستان زندگی بهارِ سریالِ زن به کجا می رسد. چون ما هم کم از شما نداشتیم و قسمت های سریال های تند تند تماشا کردیم تا برسیم به آخر فصل دوم و حالا می خواهیم ماجرا را برای شما بگوییم. ماجراهای زنی را… ادامه خواندن داستان قسمت آخر سریال زن، فصل دوم. بیماری برگشت و بهار را کشت؟ جنگ عارف و سارپ به کجا می‌رسد؟